Zákányszéki Manó Kert Óvoda és Bölcsőde

Bemutatkozás

 1. A Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde támogatást nyert az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Tehetség Program (NTP) „A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása” című, NTP-OTKP-20-0054 pályázati kategória kódú projekt megvalósítására. A program 2021.január 04-én kezdődött és terveink szerint 2021. június 30-ig fog tartani.2020 november végén örömmel értesültünk, hogy pályázatunkkal 900.000Ft-ot nyertünk tevékenységeink megvalósításához. Két féle foglakozáson: Személyiség- és önismeret fejlesztő (intraperszonális), valamint az „Így tedd rá!” népi játék, és néptánc foglalkozáson (testi-kinesztetikus és zenei) lesz lehetőségünk a gyermekek fejlesztésére. A foglakozások vezetői: Fekete Csabáné, Nagyné Deme Ágnes, Tanácsné Kiss-Patik Tünde, és Dani- Bernátsky Kamilla óvodapedagógusok.Az „Így tedd rá!” népi játék és néptánc foglalkozásokat Tanácsné Kiss-Patik Tünde és Dani- Bernátsky Kamilla, a személyiség- és önismeret fejlesztő foglalkozásokat Fekete Csabáné, Nagyné Deme Ágnes óvodapedagógusok vezetik. A foglalkozásokon nagycsoportos korú tehetségígéretes gyermekek vesznek részt.

  A programok bemutatása:

  Az „Így tedd rá!” zenei program egy tudatos, tervezett fejlesztési folyamat, mely rengeteg játékos, sok mozgással kísért zenei élményt kínál gyermekeink számára. Az „Így tedd rá!” program eszközeivel, feladataival fejlesszük a gyermekek mozgáskészségét, megalapozzuk a későbbi tánctanuláshoz szükséges technikákat, valamint a mozgás által megteremtjük a kreativitás és az önkifejezés örömélményét.

 2. Céljaink: a népzene, néptánc, a népi játékok, mondókákmegismertetése, megszerettetése, a zene befogadására való képesség megalapozása, a zenei anyanyelv ápolása.Feladatunk: személyiségfejlesztés a zene eszközeivel, zenei képességek, készségek fejlesztése és ez utóbbiak összekapcsolása más fejlesztési területekkel a szociális, érzelmi, kognitív képességek fejlesztése, játék, egyéni és közösségi élmény nyújtása.

  A szociális kompetenciák fejlesztését a Plusz 1 Játékgyűjtemény felhasználása biztosítja. A módszertani segédlet jelen pályázó szervezetünk egyik tagjának saját gyűjtése. Ezt a játékgyűjteményt intézményünkben már negyedik éve alkalmazzuk a magatartási zavarok tüneteinek kezelése, az egyéni képességek és készségek differenciált kibontakoztatása, a korrekciós és hátránykompenzációs tevékenység, a teljes személyiségfejlesztés céljából. A kolléga játékgyűjteményével a pályázó szervezet tagjaként, a tehetséges gyermekek esetleges gyenge oldalainak fejlesztését hatékonyan tudja szolgálni. A gyakorlás során szociális ismeretek, képességek és készségek fejlődnek, miközben a játékokat a gyermekek igazi élményként élhetik meg.

 3. A Plusz 1 játékok célja, hogy általuk fejlesszük a szociális ismereteket, képességeket és készségeket. A játékokon és gyakorlatokon keresztül teremtsünk olyan helyzeteket, amelyeken keresztül a személyiségtényezők (önismeret, szociális kompetenciák stb.) fejlesztését a leghatékonyabb módon elő tudjuk segíteni.

  A Plusz 1 játékokat megfelelő módszerek megválasztásával élmény- és felfedezés központúvá tesszük,amelyek megfelelő feltöltődést és pihenést biztosítanak majdagyermekek számára.

                                                                                          Fekete Csabáné
  projektfelelős