Zákányszéki Manó Kert Óvoda és Bölcsőde

A Zabosfai játékok tehetséggondozó program összefoglaló beszámolója

A Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde támogatást nyert az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Tehetség Program (NTP) „A hazai és határon túli óvodai tehetségkibontakoztató programok támogatása” című, NTP-OTKP-20-0054 pályázati azonosítón nyílvántartásba vett Zabosfai játékok című pályázat megvalósítására. A pályázattal 900.000 Ft-ot nyertünk az általunk tervezett 40 órás tehetségkibontakoztató programsorozat megvalósításához. A foglal-kozáson 17 nagycsoportos korú tehetségígéretes gyermek vett részt. A programot megvalósító óvodapedagógusok: Tanácsné Kiss-Patik Tünde és Dani-Bernátsky Kamilla, Fekete Csabáné és Nagyné Deme Ágnes óvodapedagógusok.

A tehetségazonosítás, diagnosztizálás és mérés-értékelés után, a szülők bevonásával választottuk ki a legjobb egyéni képességű gyermekeket a tehetséggondozó programunkba.

Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a tehetségígéretes hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, valamint a más kultúrából származó gyermekek is lehetőséget kapjanak tehetségük kibontakoztatásához, esetleges szociális hátrányaik csökkentéséhez.

Komplex tehetséggondozó programunkkal, a táncos mozgásfejlesztő és az intraperszonális képességeket fejlesztő foglalkozások által fejlesztettük a gyermekeket. A tehetségígéretek pozitív tulajdonságaira és erősségeire épülő tartalmakkal, témákkal és tevékenységekkel sikeresen valósítottuk meg célkitűzéseinket.

A magyar néphagyomány, népi kultúra, népi játékok, mondókák, népzene, néptánc megismertetése, megszerettetése, a táncos mozgásfejlesztés, a sikerélmény, a jó hangulat, a közös élmény biztosítása a célunk az Így tedd rá! program módszereivel és eszközeivel megvalósított tehetséggondozó foglalkozásainkon.

A népi játékokkal a célunk az volt, hogy fejlődjenek, ügyesedjenek a gyerekek. A játékok fejlesztették a gyerekeket, az, hogy jól érezték magukat játék közben, motiválta, lelkesítette őket.

Relaxációs gyakorlatokkal, relaxációs mesékkel, a fantáziajátékok erejével, mozgásos gyakorlatokkal, egyszerű izomfeszítő és ellazító gyakorlatokkal, légző-gyakorlatokkal a gyerekek nagyon jól el tudtak lazulni, megnyugodni, megpihenni a foglalkozás végén.

A népi játékokban fejlődött a gyermekek kommunikációja, kooperációja, mozgás-koordinációja, a feladatok által az önfegyelem, a szabálytisztelet és a csoportos viselkedési formák is kialakultak.

A mozgásos- táncos feladatoknál, és a játékoknál figyelembe vettük a gyerekek korosztályi jellemzőit, a gyerekek tudásszintjét, a rendelkezésre álló körülményeket, és eszközöket.

A mozgásos játékok, fogócskák, mozgással kísért mondókák is kedvelt tevékenységei voltak a gyerekeknek, mindig vidám, derűs hangulatban zajlottak, sok-sok élményt éltünk át közösen.

Az Így tedd rá! eszközök – tulipánok, gumiszalagok, stb és feladatok segítettek a gyermekek táncos mozgásfejlesztésében, a későbbi tánctanuláshoz szükséges technikák megalapozásához, valamint ahhoz, hogy a mozgás által megteremtsük a kreativitás, és az önkifejezés örömélményét.

Szülők és közönség előtt két alkalommal is volt lehetőségük a gyerekeknek megmutatni a foglalkozásokon szerzett tudásukat. Játékfűzések: Hagyományőrző népviseletben játszottunk, táncoltunk a gyerekekkel népi játékokat és mondókákat.

Szívesen és lelkesen játszották a gyerekek a mozgással kísért mondókákat, népi játékokat. Magyarország különböző tájegységei mellett, a Kárpát-medence népi játékaival, mondókáival is megismertettük a gyerekeket.

A magyar népzene és táncok mellett, Moldvai népzenékkel és táncokkal is lehetőségük volt megismerkedni a gyerekeknek, gyakoroltuk a már ismert táncmotívumokat, és lépéseket zenére, örömteli táncélményeket éltünk át közösen az önfeledt táncolás közben.

A mozgásos játékokkal nemcsak a gyermekek mozgását, figyelmét, koncentrációját fejlesztettük, hanem nagyon sok vidám és örömteli pillanatot éltünk át a gyerekekkel közösen.

A gyermekek egyéni fejlesztése mellett nagy hangsúlyt fektettünk a gyermekek közösségi és érzelmi életének fejlesztésére, egymás elfogadására, megértésére. A játék és közösségi élmény által jutottak el a gyerekek az önfeledt és szabad táncolás lehetőségéhez.

Táncoltunk a tulipánokkal: az Így tedd rá! tulipánokkal egyszerűen és játékosan tanítottuk meg a gyerekek számára a különféle táncmotívumokat (pl.: ugrások, érintések, lépések). A gyermekek is bekapcsolódtak a táncos feladatok adásába: „Mutassuk, mondjuk és csináljuk!”

Személyiség- és önismeret fejlesztő (intraperszonális) játékok gyakorlásával a szociális kompetenciák fejlesztését tűztük ki célul. Ennek anyagát a Plusz 1 Játékgyűjtemény, mint alkalmazott módszertani segédlet biztosította, mely egyik intézményi innovációnk szakmai produktuma.

A Plusz 1 játékok gyakorlásán keresztül elősegítettük a különböző személyiségtényezők, mint az önismeret, a szociális ismeretek, képességek és készségek hatékony fejlődését. Változatos módszerek alkalmazásával élmény- és felfedezés központú foglalkozásokat szerveztünk.

A fejlesztő játékok és gyakorlatok során olyan vidám, családias légkör uralkodott, amelyben a gyerekek valódi élményként élték meg azokat. A játékélmények összekovácsolták őket. Ezt sokféle eszköz segítette, valamint képességfejlesztő játékok.

A lazító és relaxációs játékokra a tevékenységek végén került sor. Ezzel egy kellemes pszichés állapotot, a szervezet megnyugtatását értük el. Végül mindig örömmel fogyasztották el az uzsonnát, kekszet, cukorkát és gyümölcslevet.