Zákányszéki Manó Kert Óvoda és Bölcsőde

Pályázat pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2023.03.13-2024.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6787 Zákányszék, Petőfi Sándor. utca 7.

A munkakörbe tartozó feladatok: nevelő oktató munka közvetlen segítése, törvény által delegált feladatok önálló végzése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • középfokú képesítés, pedagógiai asszisztens,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, motivációs levél

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: tapasztalat az óvodai nevelés mindennapjaiban.

Elvárt kompetenciák: jó szintű szakmai tudás, gyermekszeretet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, végzettséget igazoló dokumentumok.

A munkakör betöltésének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Liebhaber Gáborné nyújt, a 06306064990 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (6787 Zákányszék, Petőfi Sándor utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 50/2023 , valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.

Elektronikus úton ovoda@zakanyszek.hu részére a ovoda@zakanyszek.hu E-mail címen keresztül

Személyesen: Czimber-Szabó Anita, Csongrád megye, 6787 Zákányszék, Petőfi Sándor utca 7.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: munkáltatói és munkavállalói érdekek figyelembe vételével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Délmagyarország – 2023. február 17.

www.zakanyszek.hu – 2023. február 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a ovoda.zakanyszek.hu honlapon szerezhet.